Naziv ekipe:
KAKTUS
Naziv lokala:
DNEVNI BAR "VRTNICA"
Naslov:
ŠALAMENCI 39, 9201 PUCONCI
Telefon:
02 545 12 30
Vodja ekipe:
ARPAD SEVER
Telefon vodje:
051 234 875

11-10-2019 18:30
KERČMAR
KAKTUS
18-10-2019 18:30
KAKTUS
CERKVENI BREG
25-10-2019 18:30
VRTNICA
KAKTUS
02-11-2019 18:30
KAKTUS
MOŠČANKA
08-11-2019 18:30
LIPA
KAKTUS
15-11-2019 18:30
KAKTUS
ŠPILAK
19-11-2019 18:30
HORVAT TEAM
KAKTUS
22-11-2019 18:30
KAKTUS
MARJANA
29-11-2019 18:30
KAKTUS
GORIČANCI
06-12-2019 18:30
GORIČANEC
KAKTUS
20-12-2019 18:00
KAKTUS
KERČMAR
03-01-2020 18:00
CERKVENI BREG
KAKTUS
10-01-2020 18:00
KAKTUS
VRTNICA
19-01-2020 18:00
MOŠČANKA
KAKTUS
21-01-2020 18:00
KAKTUS
LIPA
24-01-2020 18:00
ŠPILAK
KAKTUS
31-01-2020 18:00
KAKTUS
HORVAT TEAM
07-02-2020 18:00
MARJANA
KAKTUS
14-02-2020 18:00
GORIČANCI
KAKTUS
21-02-2020 18:00
KAKTUS
GORIČANEC

Ime Odigrane tekme Datum rojstva Naslov
0 03-04-1951 (70) ŠALAMENCI 24A
0 16-11-1954 (66) ŠALAMENCI 70
0 19-01-1984 (37) ŠALAMENCI 91
0 24-11-1952 (68) ŠALAMENCI 71
0 12-10-1961 (60) PEČAROVCI 76
0 11-11-1963 (57) HODOŠ
0 25-09-1955 (66) PEČAROVCI 118
0 24-09-1956 (65) ŠALAMENCI 91
0 24-06-1971 (50) ŠALAMENCI 39
0 14-04-1947 (74) PEČAROVCI 120
0 24-04-1995 (26) ŠALAMENCI 38
0 27-05-1952 (69) ŠALAMENCI 66
0 22-06-1965 (56) GORICA
0 10-06-1966 (55) PEČAROVCI 44
0 26-11-1961 (59) PUCONCI 79
0 26-03-1956 (65) ŠALAMENCI 25
Print Friendly, PDF & Email